PREDNAROČILA podaljšana do 28.2.2021 – BOG IN OTROK

Podaljšanje prednaročil  po 50 € do 28.2.2021 na knjige.osu@rkc.si

Uršulinski zavod pripravlja prevod knjižne
zbirke Bog in otrok, izpod peresa več avtoric,
strokovnjakinj na področju verske vzgoje otrok.
Zbirka vsebuje pet knjižic, ki nam pomagajo
spoznati predšolskega otroka in njegov način
molitve, dajejo smernice za branje Svetega pisma
z otroki, za praznovanje glavnih liturgičnih
praznikov in pomagajo odkrivati pomen krstnih
znamenj in evharistije. Izbrana svetopisemska
besedila, predmeti in znamenja ter način
podajanja sporočila temeljijo na Katehezi Dobrega
pastirja.

1. SPOZNAJMO OTROKA IN
NJEGOV ODNOS Z BOGOM
2. UŽIVAJMO OB SVETEM
PISMU SKUPAJ Z OTROKI
3. SLAVIMO BOGA SKUPAJ Z
OTROKI: OBHAJANJE GLAVNIH
LITURGIČNIH PRAZNIKOV V
DRUŽINI
4. ODKRIVAJMO BOGASTVO
LITURGIJE SKUPAJ Z OTROKI:
KRST IN EVHARISTIJA
5. MOLÍMO Z OTROKI

Prva knjižica iz zbirke bo predvidoma izšla v februarju 2021, ostale pa v mesečnem zaporedju do junija
2021.
Knjižno zbirko lahko naročite po prednaročniški ceni 50 € do 28.2.2021 in plačate v dveh obrokih,
prvega do 28.2.2021 in drugega do 31.3.2021. Prodajna cena zbirke bo 60 €, posamezne knjižice pa
15 €. Poštnina je všteta v ceno.
Prednaročila sprejemamo na knjige.osu@rkc.si. Napišite svoj poštni naslov, število zbirk, ki jih
naročate in ali boste naročilo plačali v enem ali dveh obrokih. Glede na to boste prejeli en ali dva
predračuna. Knjige boste dobivali po pošti. Pri zadnji pošiljki boste dobili tudi račun kot potrdilo o plačilu.