Kateheza DP za jaslične otroke – usposabljanje

Kot vzgojitelji, katehisti ali starši smo poklicani, da oznanjamo evangelij, kot pravi papež Frančišek »s svojim življenjem, s krepostjo, z novo govorico in odpiranjem novih poti.«

Da bi čim bolje odgovorili na pričakovanje Cerkve, je v Akademiji Mericianum ponovno razpisan
program usposabljanja za versko vzgojo najmlajših otrok, to je do tretjega leta starosti, ki bo februarja in marca 2022, v prostorih Uršulinskega samostana v Ljubljani.

Iskreno vabljeni, da se prijavite in da vabilo posredujete staršem, starim staršem, katehistom, vzgojiteljem…

Razpis

Vsebina

Prijavnica