Kateheza Dobrega pastirja lahko v polnosti zacveti tudi pri nas

V soboto, 9. aprila 2016 je bil velik dan za vse, ki poznamo Katehezo Dobrega pastirja, še zlasti pa za 20 katehistinj, ki smo ta dan uspešno zaključile še zadnjo stopnjo usposabljanja za to vrsto kateheze. Tako bodo obilja darov KDP lahko deležni otroci vse od 3. do 12. leta starosti, pa tudi birmanci.

Pri zahvalni sveti maši so srca pela hvalo in zahvalo Bogu, pa tudi vsem našim sorodnikom, župnikom, prijateljem in vsem, ki so nas v času študija in prakse podpirali. Posebno smo hvaležne voditeljicama izobraževanja, ge. Patrizii Cocchini in ge. Deborah Presser Velder, za njuno predano in zvesto posredovanje daru KDP slovenski Cerkvi.

Naj gorčično zrno kateheze DP, ki je v slovensko katehetsko zemljo prvič padlo leta 2002, bujno raste in daje zavetje in sad v srcih otrok, v njihovih družinah, v Cerkvi in narodu.

IMG_3975