Usposabljanje odraslih

KDP daje odraslim možnost, da ob poglabljanju v katehetsko metodo poglobijo svoj odnos z Bogom. Gre za celovit pristop, ki obogati njihovo znanje in izkušnjo. Nudi jim poglabljanje Svetega Pisam, bogoslužja, teologije in molitve, pa tudi spoznavanje otroka, da morejo prepoznati kakšno podobo Boga potrebuje otrok da lahko vstopi v odnos z njim. Usposabljanje katehistov KDP je podobno duhovnim vajam, kjer je čas in prostor , da jih prevzame resničnost krstne zaveze iz katere rastejo v ljubezni in poznavanju Boga.

Predstopnja: KDP 0-3

Trenutno se ta program ne izvaja.

Na tej stopnji je program ponujen odraslim, predvsem staršem in vzgojiteljem, ki želijo otrokom že pred tretjim letom starosti pomagati v rasti v veri, ter katehistom, ki so že spoznali KDP na višjih stopnjah, pa bi želeli KDP bolje razumeti in bolj kvalitetno pomagati otrokom priti bliže k Bogu na vseh razvojnih stopnjah otroka.

Skrajšan predstavitveni program obsega 20 ur in se izvede na dveh celodnevnih srečanjih.

Literaturo lahko izbirajo med vsemi naštetimi knjigami pri posameznih stopnjah, še zlasti priporočamo:

Zadnja izvedba programa je bila januarja 2020.

 1. stopnja: KDP 3-6

Program 2019-2021 je zaključen. Program se trenutno ne izvaja.

Na tej stopnji se oblikujejo odrasli, ki želijo služiti otrokom, starim od tri do šest let. To je temeljno usposabljanje za vse naslednje stopnje, ki uvede v vse ključne teme in predstavitve, ki so bistvenega pomena za to metodo kateheze. Postavijo se temelji za razumevanje otrokovega razvoja, njegovih potreb in verskih zmožnosti.

Program obsega 160 ur in se izvaja ob sobotah na celodnevnih srečanjih enkrat na mesec.

Literatura, ki dopolnjuje vsebino:

2. stopnja: KDP 6-9

Trenutno se ta program ne izvaja.

Na tej stopnji se oblikujejo katehisti, ki želijo služiti otrokom, starim od šest do devet let (prva triada OŠ). Program nadaljuje s temami iz I. stopnje, a jih širi glede na razvojne potrebe in zmogljivosti otroka v tej starosti. Uvedene so tudi nove teme, povezane z zgodovino Božjega kraljestva, moralne prilike in priprava na prvo sveto obhajilo in prvo spoved.

Program obsega 160 ur in se izvaja ob sobotah na celodnevnih srečanjih enkrat na mesec.

Literatura obsega poleg vsega, kar je našteto za I. stopnjo, še:

Zadnja izvedba programa je bila v letu 2018/19.

3. stopnja: KDP 9-12

Izobraževanje je v teku. Začelo se je oktobra 2020.

Na tej stopnji se pripravljajo katehisti, ki želijo služiti otrokom, starim od devet do dvanajst let (druga triada OŠ). To usposabljanje gradi na prejšnjih dveh stopnjah usposabljanja. Še naprej širi področje uporabe svetopisemskih in liturgičnih tem glede na otrokovo sposobnost in razvojne potrebe. Na tej stopnji poglobljeno predstavimo Staro zavezo skupaj s širšim pogledom na Božji načrt v zgodovini Božjega kraljestva.

Program obsega 160 ur in poteka ob vikendih (od petka popoldan do nedelje popoldan), enkrat mesečno.

Literatura obsega poleg vsega, kar je našteto za I. in II stopnjo, še:

 • Sofia Cavalletti. Kateheza Dobrega pastirja: Bistveni poudarki. Uršulinski zavod, Ljubljana 2017
 • Misal
 • Obrednik za krst

4. stopnja: KDP 12-15

Trenutno se ta program ne izvaja.

Na tej stopnji se katehisti pripravljajo na služenje otrokom v pripravi na birmo in življenju po prejemu tega zakramenta. Usposabljanje je specifična nadgradnja prejšnjih stopenj. Posebni poudarek je na zakramentih in Svetem pismu, zlasti na Pavlovih pismih. Vsebina je tako obsežna, da lahko služi za delo z otroki do konca tretje triade OŠ.

Program na tej stopnji je kratek. Obsega do 25 ur, ker je delno vključen že v program III. stopnje in se lahko izvede v enem polnem vikendu.

Literatura obsega poleg vsega, kar je našteto za predhodne stopnje, še Rimski misal in vse obrednike.

Zadnja izvedba programa je bila januarja 2019.

Prijavnica

  Prijavljam se na izobraževanje za stopnjo Kateheze Dobrega pastirja.*

  Datum rojstva*

  Kraj rojstva*

  EMŠO*

  Davčna številka*

  Naslov*

  Poštna številka*

  Kraj*

  Osebna fotografija* (dovoljene datoteke: jpg, png, jpeg, pdf. Do 1MB)

  Potrdilo o opravljenih stopnjah KDP ali motivacijsko pismo – za prvo stopnjo * (dovoljene datoteke: jpg, pdf. Do 1MB)

  Potrdilo o plačilu are * (dovoljene datoteke: jpg, pdf. Do 1MB)

  Stroške izobraževanja želim poravnati v obrokih (izberi število)

  Seznanjen/-na sem s pogoji vpisa in poteka izobraževanje.*

  Dovoljujem uporabo osebnih podatkov za namene izobraževanja.*