Knjižna zbirka Bog in otrok

V času, ko so zaradi pandemije koronavirusa mnoge možnosti za versko vzgojo otrok omejene, je v slovenski prostor prišla knjižna zbirka, ki je dragocen in uporaben pripomoček za versko vzgojo predšolskih otrok v domačem okolju. Namenjena je staršem oz. družinam s predšolskimi otroki ter starim staršem, katehistom in vsem drugim, ki jim je mar za versko vzgojo otrok – bodočih odraslih in nosilcev življenja in kulture na zemlji.

 

Kratka predstavitev knjižne zbirke Bog in otrok

Zbirko sestavlja 5 knjižic, ki pomagajo spoznati, kakšne neverjetne zmožnosti za dojemanja Boga in odnosa z njim so skrite v predšolskem otroku. O tem govori prva knjižica. Druga knjižica odpira pogled v način otrokove  molitve, tretja ponuja izbor svetopisemskih besedil, primernih za otroke, in smernice za pogovor o prebranih besedilih. Četrta knjižica uvaja v obhajanje glavnih liturgičnih praznikov doma in v življenju Cerkve; osredotoči se na pripravo in praznovanje božiča in velike noči. Peta knjižica pa pomaga odkrivati pomen krstnih znamenj in uvaja v obhajanje evharistije.

Avtorice: María Teresa López Gonzáles, Carmen Patrícia López Ramírez, Nora María Bonilla París, Bettina von Arnim de Soto in Luz Helena López González so strokovnjakinje na področju montessori pedagogike in verske vzgoje otrok. Izbrana svetopisemska besedila, predmeti in znamenja ter način podajanja sporočila temeljijo na Katehezi Dobrega pastirja.

Izdal in založil: Uršulinski zavod

Prevod: s. Damjana Pintarič OCD, Maja Pintarič

Obseg: vsaka knjižica približno 80 strani

Format knjižic: 125 mm x 170 mm

Mehka vezava

Cena celotne zbirke: 60 €

Cena posamezne knjižice: 14 €

Naročila: knjige.osu@rkc.si